پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر
اخبار مهم:
اطلاعیه

اطلاعیه

در راستای خدمت رسانی هر چه بهتر به همکاران فرهنگی استان ساعت کاری و برنامه پزشکان این درمانگاه به شرح زیر اعلام می گردد:

ساعت کاری کادر اداری:

شنبه تا چهارشنبه ازساعت 8 صبح الی 16 بعدازظهر

پنج شنبه ها 8 الی 13/30

ساعت کاری کادر درمانی :

شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح الی 23

پنجشنبه 8 الی 14

دندانپزشک (تا20%تخفیف): شنبه تا چهارشنبه 8 الی 23

پنجشنبه 8 الی 14

(درضمن در آینده ای نزدیک برنامه پزشکان متخصص نیز متعاقبا اعلام می گردد)

مدیریت درمانگاه فرهنگیان بوشهر

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه