پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر
اخبار مهم:
اطلاعیه

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند در پی درج خبری مبنی برتوزیع تک کارت از طریق واحد حراست شهرستان ها و مناطق و فعال سازی آن از طریق بانک سرمایه؛ لازم به توضیح است خبر مذکور در کانال های غیر رسمی منتشر شده و صحت ندارد. هنوز تک کارت فرهنگیان به ادارات شهرستان ها و مناطق ارسال نگردیده. لذا فرهنگیان محترم هر گونه خبر در مورد توزیع تک کارت را طریق سایت آموزش و پرورش به نشانی www.bushehr.medu.ir یا کانال تلگرام اخبار آموزش و پرورش استان بوشهر پیگیری نمایند.

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان بوشهر

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه