پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر
اخبار مهم:
اطلاعیه شماره 5

داوطلبینی که درمرحله دومِ اعلام اسامی برای مصاحبه دعوت شده اند و به هرنحو امکان حضور نداشته اند، می توانند طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 10و11 اسفندماه 95 از ساعت 8 صبح تا 16برای انجام مصاحبه به پردیس بنت الهدی صدر مراجعه نمایند. این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهدشد.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه