پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر
اخبار مهم:
اطلاعیه

به اطلاع می رساند اخبار منتشر شده در برخی رسانه های مجازی مبنی برتعطیلی مدارس از روز بیست وپنجم اسفند کذب می باشد.

بدیهی است هرگونه تصمیم درمورد تعطیلی مدارس تنها از طریق مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش وپرورش و ادارات روابط عمومی استان ها به اطلاع عموم خواهد رسید.

اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان بوشهر

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه