پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر
اخبار مهم:
تماس با ما
 • آدرس
  بوشهر – بولوار شهید چمران – خیابان شهید آوینی
 • تلفن
  10- 33333509
 • دورنگار
  33331583
 • کد پستی
  7515883979
 • صندوق پستی
  3656
 • پست الکترونیک
  burva@medu.ir
 • سامانه پیامکی
  50002011900091
 • دفتر ارتباطاات مردمی (اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی)
  33333492
 • تلفخانه شماره 1
  33333497
 • تلفخانه شماره 2
  33333505
 • تلفخانه شماره 3
  33333529
 • تلفخانه شماره 4
  33333510
 • تلفخانه شماره 5
  33333509
 • دفتر مدیرکل شماره 1
  33333516
 • دفتر مدیرکل شماره 1
  33333518
 • دفتر مدیرکل شماره 2
  33333518
 • دفتر مدیرکل شماره 3
  33333519
 • انبار
  33333574
 • اموال
  33333511
 • اموال
  33333511
 • امور اداری
  33320385
 • امور مالی شماره 1
  33333524
 • امور مالی شماره 2
  33331564
 • بودجه
  33333514
 • تشکیلات
  33334293
 • تکثیر
  33334298
 • تعاونی مسکن
  33334297
 • تعاون
  33333526
 • خدمات (رییس)
  33333483
 • خدمات کارپردازی
  33333482
 • اداره راهبری
  33333484
 • دیوان محاسبات
  33333527
 • ذیحسابی(رییس)
  33333487
 • ذیحسابی(معاون)
  33342572
 • ذیحسابی(اینترنت)
  33334797
 • طرح های عمرانی
  33343571
 • نگهبانی(درب بزرگ)
  33333495
 • معاون پشتیبانی
  33333499
 • معاونت آموزش ابتدایی
  33331565
 • سنجش
  33333512
 • کار دانش، فنی و حرفه ای
  33333572
 • تکنولوژی آموزش ابتدایی
  33333523
 • فناوری اطلاعات
  33320383
 • آموزش ابتدایی
  33333507
 • حقوقی و املاک
  33333503
 • استعدادهای درخشان
  33333513
 • مشاوره
  33333498
 • امور بانوان
  33333504
 • تربیت بدنی خواهران
  33334294
 • بسیج فرهنگیان
  33343574
 • اداره سلامت
  33333488
 • اداره قرآن و عترت
  33334295
 • تربیت بدنی برادران
  33333500
 • معاونت پرورشی
  33333573
 • فرهنگی و هنری
  33333506
 • امور تربیتی
  33331560
 • سازمان دانش آموزی
  33331889
 • خبرگزاری پانا
  33333515
 • آسیب های اجتماعی
  33333515
 • امر به معروف
  33331566
 • معاونت تربیت بدنی و سلامت
  33333501
 • ضمن خدمت
  33320919
 • گزینش خواهران
  33334296
 • بررسی و محتوا
  33331563
 • معاونت آموزش متوسطه
  33333528
 • گزینش برادران
  33333480
 • تخلفات اداری
  33333485
 • تکنولوژی آموزش متوسطه
  33320384
 • امور شاهد و ایثارگران
  33333522
 • آموزش متوسطه دوره دوم
  33320951
 • ارزیابی و عملکرد شماره 1
  33343573
 • ارزیابی و عملکرد شماره 2
  33333496
 • ارزیابی و عملکرد شماره 3
  33331863
 • امور مشارکت های مردمی و غیرانتفاعی
  33333489
 • انجمن اولیا و مربیان
  33320985
 • معاونت پژوهش و برنامه ریزی
  33333486
 • معاونت سواد آموزی شماره 1
  33324003
 • معاونت سواد آموزی شماره 2
  33329773
 • حراست شماره 1
  33333520
 • حراست شماره 2
  33343576
 • حراست شماره 3
  33333521
 • طرح و برنامه
  33320381
 • آموزش و پرورش استثنایی
  33324143
 • انبار سوله
  33344610
 • پژوهشگاه معلمان
  33328765
 • تعاونی فرهنگیان بوشهر
  33333853
 • دایره کتب
  33534859
 • درمانگاه فرهنگیان شماره 1
  33340058
 • درمانگاه فرهنگیان شماره 2
  33326910
 • کانون بازنشستگان
  33320818
 • کلینیک مشاوره
  33322311
 • مرکز مشاوره
  33333212
 • ستاد تغذیه
  33444797

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه