پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان بوشهر
اخبار مهم:
درباره ما

درباره ی ما

اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر دارای 18 اداره در 18 شهرستان و منطقه استان می باشد، شامل : دیلم، گناوه، بندرریگ، خارک، سعدآباد، شبانکاره، آبپخش، دشتستان، بوشهر، تنگستان، دلوار، دشتی، کاکی، دیر، بردخون، کنگان، جم و عسلویه می باشد.

این اداره کل داراری هفت معاونت می باشد، شامل : معاونت های توسعه مدیریت و پشتیبانی -  پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی – آموزش ابتدایی- آموزش متوسطه- فرهنگی و پرورشی – تربیت بدنی و سلامت – سوادآموزی بوده و از 40 اداره در سازمان داخلی خود با تعداد 213 نیروی پرسنلی بهره می گیرد.

اطلاعات مربوط به آموزش و پرورش استان بوشهر:

تعداد واحدهای آموزشی به تفکیک نوع دوره سال تحصیلی جاری

جنسیت

جمع کل

پیش دبستانی

ابتدایی

متوسطه دوره اول

متوسطه دوره دوم

هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

استثنایی

مختلط

829

468

336

-

-

-

25

دخترانه

682

33

279

193

107

59

11

پسرانه

720

25

294

211

92

88

10

جمع پسر و دختر

2231

526

909

404

199

147

46

 

تعداد دانش آموزان به تفکیک نوع دوره و جنسیت سال تحصیلی جاری

جنسیت

جمع کل

پیش دبستانی

ابتدایی

متوسطه دوره اول

متوسطه دوره دوم

هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش

استثنایی

پسر و دختر

205803

15005

116398

44000

20260

9046

1094

پسر

105840

7811

60103

22675

8683

5887

681

دختر

99963

7194

56295

21325

11577

3159

413

 

 

 

میانگین تراکم دانش آموزان و مقایسه با میانگین تراکم کشور در سال تحصیلی جاری

 

ابتدایی

متوسطه

دوره اول

متوسطه

دوره اول

استثنایی

میانگین کل

استان

کشور

استان

کشور

استان

کشور

استان

کشور

استان

کشور

میانگین

24.2

24.8

24.43

25.3

19.8

22.6

5.8

5.8

22.93

 

 

 

پرسنل رسمی – پیمانی سال تحصیلی جاری به تفکیک جنسیت و دوره تحصیلی

 

جمع کل

ابتدایی

متوسطه

دوره اول

متوسطه

دوره اول

استثنایی

اداری

زن و مرد

13019

5666

2881

3248

306

918

زن

6768

3577

1412

1422

182

175

مرد

6251

2089

1469

1826

124

743

 

 

پرسنل رسمی – پیمانی سال تحصیلی جاری به تفکیک جنسیت و مدرک تحصیلی

 

جمع کل

کمتر از دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

زن و مرد

13019

310

841

1749

8306

1800

13

زن

6768

45

203

1046

4733

740

1

مرد

6251

265

638

703

3573

1060

12

 

 

 

مرکز

دارالقرآن

اردوگاه

مرکز رفاهی

مرکز درمانی

مرکز مشاوره

سایر

تعداد

21

11

7

3

19

7

 

 

-  سهم دانش آموزان غیر دولتی از کل دانش آموزان استان: 18 درصد – (31335 نفر)

-  درصد دانش آموزان پایه های اول و سوم فنی و حرفه ای و کاردانش (بدون بزرگسال) از کل دانش آموزان 41/4

-  تعداد مدارس قرآنی:     ....   مدرسه، تعداد مدرسه دارای نمازخانه : 787

- تعداد مدارس دارای کتابخانه : 278  باب

-  تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزی استان: 4518 نفر

تعداد پروژه در حال احداث استان(نیمه تمام) .......   پروژه (شامل مدرسه، سالن چند منظوره، سالن ورزشی، استخر و ....) با ... کلاس با اعتبار مورد نیازی حدود ...... میلیون ریال می­باشد.

آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه